English Deutsch Français


Charakterystyka
Miejsce na treść dokumentu

Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Sieci, Instruktażu i Filii BibliotecznychDział zajmuje się gromadzeniem materiałów bibliotecznych, ich opracowywaniem i selekcją dla Biblioteki Głównej i Filii Bibliotecznych.

Do zadań działu należy m. in.:
- gromadzenie księgozbioru dla wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych, czytelni dla młodzieży i dorosłych, wypożyczalni i czytelni dla dzieci oraz Filii Bibliotecznych,
- gromadzenie zbiorów regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych, - szczegółowe opracowywanie nabytków zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami w systemie tradycyjnym i komputerowym,
- tworzenie komputerowej bazy danych w systemie SOWA,
- prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków dla każdego rodzaju zbiorów,

Po za tym dział udziela pomocy merytorycznej filiom podległym bibliotece.

Do zadań działu należy również:
- udzielanie indywidualnych konsultacji, instrukcji i porad przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów merytorycznych,
- wykonywanie pomocy metodycznych dla podległych placówek,
- udzielanie pomocy przy programowaniu i organizowaniu form pracy kulturalno-oświatowej,
- propagowanie bibliotek, książek i czytelnictwa.Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych
       Dział dysponuje księgozbiorem liczącym 28.859 woluminów. Obejmuje on literaturę piękną obcą i polską w bogatym wyborze dla młodzieży i dorosłych oraz literaturę popularnonaukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.
       Wypożyczalnia dla młodzieży i dorosłych udostępnia zbiory biblioteczne, udziela czytelnikom porad w zakresie doboru literatury oraz korzystania ze zbiorów i katalogów: alfabetycznego i rzeczowego w systemie tradycyjnym.
Czytelnia dla młodzieży i dorosłych

     Zbiory liczą 8.921 woluminów. Dział udostępnia na miejscu aktualnie wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oferuje 15 tytułów gazet i czasopism bieżących.
     W czytelni dla młodzieży i dorosłych dostępne są: kartkowy katalog alfabetyczny i rzeczowy zbiorów.
      Czytelnia świadczy usługi kserograficzne ze zbiorów własnych i biblioteki. Do pracy kulturalno-oświatowej włącza się przez organizowanie wystaw w Bibliotece Głównej.
      Posiada 30 miejsc dla czytelników.Wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci

     Zbiory liczą 15.835 woluminów. Odział dla dzieci składa się z wypożyczalni dla dzieci i czytelni dla dzieci. Dział czytelni udostępnia na miejscu aktualnie wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia ze wszystkich dziedzin wiedzy. Oferuje 8 tytułów gazet i czasopism bieżących.
     Dział wypożyczalni udostępnia na zewnątrz bajki, baśnie, legendy, opowiadania dla dzieci, literaturę piękną dla młodzieży oraz literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedzin wiedzy.
     W wypożyczalni i czytelni dla dzieci dostępne są: kartkowy katalog alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy zbiorów.
     Dział czytelni dla dzieci posiada 20 miejsc dla czytelników.

Filie Biblioteczne
Placówki skupiają swoją działalność na:

- udostępnianiu własnych zbiorów na miejscu i na zewnątrz oraz informowaniu o zasobach Biblioteki Głównej,
- gromadzeniu zbiorów we współpracy z działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Sieci, Instruktażu i Filii Bibliotecznych,
- prowadzeniu katalogów alfabetycznych, rzeczowych i tytułowych dla dzieci
- organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych,
- udzielaniu informacji,
- współpracy z przedszkolami, szkołami i stowarzyszeniami.STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry