English Deutsch Français


Poeci i Pisarze StrzyżowszczyznyWiktor Bochenek

Zdzisława Górska

Adam Kluska

Urszula Rędziniak

Czesława Szlachta-Pytko

Magdalena Maraj

Wiktor Bochenek


Wiktor Bochenek         Urodzony w 1950 roku w Toruniu, wychowany w Rzeszowie a obecnie wrośnięty w niebylecki grunt od ponad 30 lat. Zodiakalny Bliźniak, lubi muzykę, poezję, sport i turystykę.
       Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Studium Pedagogicznego Politechniki Rzeszowskiej. Wieloletni animator i działacz kultury, od 1985 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, nauczyciel muzyki w Ognisku Muzycznym w Strzyżowie i członek wielu zespołów artystycznych w powiecie strzyżowskim. Udzielał się w pracy redakcyjnej w gazetach lokalnych „Nad Wisłokiem”, „Bardo” w Strzyżowie oraz „Głos Niebylca” gdzie publikował swoje utwory. Pisze wiersze, fraszki i humoreski, które zawarł w tomikach „Poezje wybrane” z 2006 roku., „Niebylec słowem malowany” z 2009 r. a także na portalach internetowych pod pseudonimem wibo. Jest autorem śpiewnika folklorystycznego „Tam pod Niebylcem muzyka gra” z 2008r. Jego twórcze i życiowe motto brzmi: „Trochę radości i optymizmy w sobie, wyjdzie na zdrowie innym i tobie”.Do góryZdzisława Górska


Zdzisława Górska         Zdzisława Górska - poetka, prozatorka, publicystyka, eseistka i malarka. Urodzona w Strzyżowie, gdzie obecnie mieszka. Kilka lat mieszkała w USA, co ma wyraz w Jej twórczości.
       Od 2003 roku - jest członkiem ZLP O/w Rzeszowie. Od 2004 roku jest członkiem Polish American Poets Academy w Wellington N.J. USA.
       Laureatka wielu konkursów poezji
O "Laur WiM" Strzyżów 1995 i 1996,
O "Lampę Łukasiewicza" - Krosno 2000 - także II i III miejsca
W "Konfrontacjach" - Leszno 1999 i 2000 - II i III miejsca.
Są też II i III miejsca w konkursach w Tarnowie, Świdniku, Dukli, Piwnicznej.
       Najważniejsze nagrody: w USA to I i II miejsce w Konkursie Kongresu Polonii Amerykańskiej w 2003 roku.
       W 2012 roku otrzymała Grand Prix w Krakowie w konkursie "Dać Świadectwo", jako nagrodę - wydano tomik poezji "Wyprzedaż złudzeń"
       Autorka 8 tomików wierszy:
1. "Wieczne źródło" - 1996,
2. "Przesiewanie czasu" - 1999
3. "Po rajskim jabłku Ziemi idę" - 2002
4. "Atlantycka Huśtawka" - 2006
5. "Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w darze" - 2007
6. "Warto być" - 2007
7. "Odlatuje czas" - 2012
8. "Wyprzedaż złudzeń" - 2012
9. Książka prozą "Przylądki mojej nadziei" - 2010, związanej z pobytem w USA.
10. "Ponad Czasem" - 2014 - na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II.
       Za tomik poezji "Atlantycka huśtawka" w roku 2007 otrzymała "Złote Pióro" Honorową Nagrodę ZLP O/w Rzeszowie. Drugie "Złote Pióro" otrzymała za prozę "Przylądki mojej nadziei" w roku 2011.
       Publikowała w nowojorskim "Nowym Dzienniku" wiersze i prozę, miała szereg wywiadów, w Radio Rzeszów i TV Rzeszów oraz w Radio Polonijnym.


Do góryAdam Kluska


Adam Kluska        Adam Kluska urodził się w Gliniku Zaborowski (powiat Strzyżów) w roku 1936 w rodzinie chłopskiej. W roku 1954 ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, rozpoczynając pracę zawodową w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym w Rzeszowie. W roku 1956 podjął pracę w Prezydium PRN w Strzyżowie (późniejszym Urzędzie Powiatowym). Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej trwale związał swe życie ze Strzyżowem przenosząc się tu z rodziną w roku 1965 do nowego domu przy ulicy Tunelowej. W roku 1971 ukończył Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Krakowie, a parę lat później Państwowe Studium Bibliotekarskie Zaoczne w Warszawie. Pracując na różnych stanowiskach w administracji państwowej (w tym od roku 1968 jako kierownik Wydziału Kultury PPRN) pełnił jednocześnie różne funkcje społeczne. W latach 1962-1972 był sekretarzem Zarządu Powiatowego TWP, w latach 1973 – 1980 prezesem GM Zarządu PKPS. Z czasem stał się znanym działaczem społecznym, organizatorem wielu rozmaitych przedsięwzięć środowiskowych, bibliotekarzem i regionalistą, będąc od roku 1975 aż do emerytury na którą przeszedł w roku 2004 dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie.
       Z wyjątkowym oddaniem od roku 1975 pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, a od roku 1995 prezesa tego Stowarzyszenia aż po dzień dzisiejszy, wykazując wielkie przywiązanie i umiłowanie swojej „małej ojczyzny”. Równocześnie dał się poznać jako doskonały organizator wielu zjazdów regionalnych, wystaw, sesji popularno – naukowych, spotkań autorskich i z ciekawymi ludźmi oraz jako inicjator cyklu wydawnictw regionalnych. Od roku 1981 do chwili obecnej jest Społecznym Opiekunem Muzeum Regionalnego TMZS w Strzyżowie. Jako regionalista był delegatem na II Kongres Krajowy Regionalnych Towarzystw Kultury w Nowym Sączu w roku 1980 (i wszystkie kolejne Kongresy) i od tego czasu bez przerwy do roku 2002 był członkiem Rady Krajowej w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej z woj. podkarpackiego. W latach 1978 – 1988 był radnym pełniąc funkcje przewodniczącego Rady narodowej Miasta i Gminy w Strzyżowie od roku 1981 przez dwie kolejne kadencje.
       Od roku 1968 działa w ruchu ludowym, będąc w latach 1977 – 1982 prezesem GM zarządu ZSL w Strzyżowie oraz delegatem na VIII Kongres ZSL w Warszawie. W latach 1985 – 1982 z listy ludowej pełnił funkcję Posła na Sejm IX Kadencji, będąc członkiem Sejmowej Komisji Kultury. Jest współzałożycielem i redaktorem regionalnego miesięcznika „Waga i Miecz” ukazującego się od roku 1991 do którego napisał kilkadziesiąt artykułów dotyczących historii regionalnej. Jest autorem wielu artykułów prasowych, uczestniczył kilkakrotnie w konkursie literackim „O Laur Wagi i Miecza”. Jego wiersz „Mój 700-letni Strzyżów” ukazał się w Księdze Pamiątkowej 75 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie wydanej w roku 1987, a drugi „Moja Mała Ojczyzna” w wydawnictwie „W rodzinie kultur europejskich” Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego. Od roku 1998 do września roku 2002 był prezesem Rady Regionalnej Towarzystwa Kultury woj. podkarpackiego w Rzeszowie.
       Za długoletnią pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele dyplomów, wyróżnień i odznaczeń w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, oraz tytuł Zasłużony dla Gminy i Miasta Strzyżów.
       Od roku 1997 współpracuje ze środowiskiem regionalistów świętokrzyskich. We wrześniu 1997 roku brał udział w sympozjum „Regionalizm a historia” w Staszowie, oraz w Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych zorganizowanych w Staszowie i Kielcach w latach 1998, 2000, 2002, 2004.
       W roku 2002 podczas III Ogólnopolskich Targów Wydawnictw Regionalnych kierowane przez niego Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej zdobyło główną nagrodę. Współpracował także z redakcją „gońca świętokrzyskiego” i Świętokrzyską Radą Regionalnych Towarzystw Kultury.
       Wydanie tomiku jego wierszy stanowi istotne element popularyzacji twórczości poetyckiej ludzi regiony, pasjonatów swych „małych ojczyzn”. Jako redaktor wyrażam nadzieję na żywe zainteresowanie i ciepłe przyjęcie tego tomiku, nie tylko przez mieszkańców Strzyżowa.

Maciej Andrzej Zarębski
Do góryUrszula Rędziniak


Urszula Rędziniak         Urszula Rędziniak publikację wierszy zaczęła razem z gronem znajomych kilka lat temu wspólnym zbiorem wierszy Myśli wierszem w słowa ubrane, który ukazał się w 2011 roku.
Pierwszy autorski tomik Na skrzydłach nadziei z 2012 r. zawiera różnorodne wiersze dotyczące przede wszystkim bliskości drugiego człowieka i życia w zgodzie z naturą i samym sobą.
Została także zaproszona do almanachu papieskiego dedykowanego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji Jego kanonizacji pt. Santo Subito, który ukazał się w kwietniu 2014 r., a w czerwcu ukazał się almanach literackim z jej wierszami o tematyce przyrodniczej pt. Ogrody Boga.
Urszula została jednym z laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego O niebylecki miecz otrzymując wyróżnienie za zestaw 3-wierszy. Wydano także tomik wierszy Miłość, która zachwyca będący pokłosiem IV międzynarodowego konkursu jednego wiersza o puchar wydawnictwa św. Macieja Apostoła w którym brała udział.
Obecnie wiersze Urszuli można znaleźć w prasie lokalnej, w miesięczniku Waga i miecz oraz na stronach Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie.


Do góryCzesława Szlachta-Pytko


Czesława Szlachta-Pytko         Pracownik socjalny, obecnie na emeryturze. Zodiakalny Bliźniak. Szczęśliwa żona, matka i babcia czteroletniego Jasia. Od wczesnej młodości spędzała dużo czasu w bibliotekach. W szkole w trakcie lekcji czytywała namiętnie książki; wyjątkiem był język polski i historia. W ostatnich latach z wielką energią popierała powstanie i rozwój Zespołu Pieśni i Tańca Tradycyjnego Kłosowanie w Centrum Kultury, Tradycji i Folkloru przy Domu Kultury w Strzyżowie. Utworzono go w hołdzie Stefanowi Kłosowiczowi – regionaliście, choreografowi i muzykowi ludowemu z Kobyla w centrum kultywowania folkloru ziemi strzyżowskiej. Czesława Szlachta-Pytko od wielu lat jest miłośniczką muzyki, z której czerpie inspiracje do poezji stanowiącej jej największą pasję.
       Wiersze, „do szuflady”, zaczęła pisać jeszcze w szkole podstawowej i pisze ją do dzisiaj, przy akceptacji rodziny i przyjaciół, z którym jest wdzięczna za szczerość. W swoich utworach przywołuje własne dzieciństwo oraz utrwala pamięć rodzinnego domu, opisuje zwyczaje obyczaje polskiej wsi, podkreślając związki człowieka z naturą. Wiersze są refleksyjne, pełne wiary w najwyższe wartości duchowe i religijne oraz zauroczenia otaczającym światem, jego różnorodnością. Pisze językiem duszy, a jej utwory cechuje wrażliwość na ludzie cierpienie i ból.
       Oddawany do rąk czytelników tomik „I daleko i blisko” stanowi debiut poetycki Czesławy Szlachty – Pytko, która podobnie jak wydawca, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, ma nadzieję na jego ciepłe przyjęcie, nie tylko przez mieszkańców ziemi strzyżowskiej.

Maciej Andrzej Zarębski
Do góryMagdalena Maraj

Magdalena Maraj
Magdalena Maraj – z wykształcenia socjolog i dziennikarz. Pochodzi z pięknego Strzyżowa położonego na Podkarpaciu. Posiada duszę humanisty. Otaczający świat opisuje prozą i wierszem. Ma wrażliwe, słuchające serce, otwarte na innych. Nie czuje się dobrze w wielkim świecie, woli raczej zaciszne, spokojne miejsca. Dostrzega dobro i piękno w niewielkich rzeczach i ulotnych chwilach. Kocha ludzi dobrych i szczerych, fascynuje ją piękno przyrody stworzone boską ręką. W głębi serca pragnie odnaleźć swoje miejsce i przeżyć niezwykłą przygodę. To ją inspiruje i nadaje sens wszystkiemu, co robi.

Czytaj więcej

STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry