English Deutsch Français


Zbiory filii bibliotecznych BPGiM

Zbiory Filii Bibliotecznych BPGiM w Strzyżowie /stan na 31. XII. 2020 r./
Filie Biblioteczne  Ogółem zbiory  :   50 144 wol.

  w tym :

    Filia Dobrzechów  :   6 737 wol.

    Filia Glinik Charzewski  :   9 554 wol.

    Filia Godowa  :   8 115 wol.

    Filia Grodzisko  :   9 630 wol.

    Filia Wysoka Strzyżowska  :   7 815 wol.

    Filia Żyznów  :   8 293 wol.
STRONA GŁÓWNA   |   GODZINY OTWARCIA   |   AKTUALNOŚCI   |   KATALOG ON-LINE


Copyright © 2004-2018 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Strzyżowie
Realizacja: Paweł L.

Do góry